Home > Geen categorie > Verslag plusklas

De meeste begaafde leerlingen kennen maar twee mogelijkheden: “ik kan het” en “ik kan het niet”. Een
tussenvorm is ze vrijwel onbekend. En het meeste gaat hen dan ook goed af. Wat niet (direct) lukt, wordt afgedaan met “saai”of “stom” of simpelweg ontlopen. Kortom, leren fouten te maken én daar van leren is vaak een onbekende vaardigheid.
Lees meer onder het kopje ‘plusklas’bovenaan deze pagina, want daarin is het hele verslag van de laatste plusklas-bijeenkomst te lezen.