Home > Geen categorie > Onze Ouderraad en uw bijdrage

De ouderraad op de Wiekslag heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en het Jenaplan-karakter ervan te bevorderen. We proberen ons doel te bereiken door samen met het team en ouders/verzorgers binnen- en buitenschoolse activiteiten te organiseren voor en door de kinderen. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse schoolkamp, het Sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de diverse sportactiviteiten, boekenweek enz. Maar ook voor het verfraaien van het gebouw wordt een beroep gedaan op de inzet en creativiteit van de ouderraad.

Zonder uw financiële bijdrage a €25,-, welke al gering is in vergelijk met andere scholen, kan de ouderraad de genoemde activiteiten niet organiseren. Dat betekent dat uw kind tekort komt en dat kan niet de bedoeling zijn.

Momenteel hebben een fors aantal ouders hun bijdrage nog niet betaald. Dat houdt dus in dat wij uw kind op het bovengenoemde activiteiten gebied niet kunnen bieden wat we graag zouden willen. We doen dus een dringend beroep op iedereen die de ouderbijdrage nog niet betaald heeft, dit zo spoedig mogelijk te doen. Ouders die reeds betaald hebben, danken wij uiteraard hartelijk.

U kunt uw bijdrage storten op rekening nummer nl79rabo0121484343 t.n.v. oudervereniging de Wiekslag. U dient er de naam van uw kind en de naam van de stamgroep bij te vermelden.

Namens de ouderraad en het team van de Wiekslag,

Gert Kooman
Projectdirecteur Jenaplanscholen De Wiekslag en de Wilgenhoek