Home > Geen categorie > Huisvesting Het Oosterlicht/de Wiekslag

Gisteravond is in de Raadsvergadering van de gemeente Vianen een besluit genomen over de verlenging en uitbreiding van de tijdelijke huisvesting van het Oosterlichtcollege bij ons op de Wiekslag. Bert van der Lee (directeur- bestuurder O2A5) en Frank Balk zijn bij deze vergadering aanwezig geweest. Besloten is door de Gemeenteraad, dat vanaf volgend schooljaar 2016/2017 vier lokalen in de Wiekslag ter beschikking gesteld worden aan het Oosterlicht voor een periode van 2,5 jaar.

Dit betekent voor ons, dat het eerste lokaal (kopieerapparaat/bibliotheek) én het opslaglokaal weer helemaal opgeknapt worden en ingericht worden als leslokalen. Hiermee hebben wij komend leerjaar voldoende leslokalen om onze leerlingen in onder te brengen. Mocht het de komende jaren nodig zijn, dan hebben we de mogelijkheid en het recht weer een lokaal ‘terug te vorderen’.

Voordeel van deze constructie is, naast het opknappen van de 2 lesruimtes, dat we de samenwerking met het Oosterlicht kunnen aanhalen en de doorgaande lijnen van groep 8 naar de brugklas kunnen verbeteren. Ook betekent dit voor ons dat we de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van elkaars faciliteiten zoals daar op het Oosterlicht zijn: een keuken, een groot podium, een muzieklokaal e.d..

De peuterspeelzaal “Hummullus zal ook gewoon in ons gebouw blijven.

Teneinde zo min mogelijk overlast van elkaar te ervaren, zullen we met elkaar de logistieke en praktische invulling nog verder gaan bespreken en gaan invullen de komende tijd. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte!