Home > Geen categorie > Entree- en eindtoets

Hoewel onze achtste jaars al aangemeld zijn op de scholen voor Voortgezet onderwijs, zijn we verplicht mee te doen aan een centrale eindtoets. Wij gaan dit jaar meedoen aan de toets ‘Route-8’. Dit is een digitale toets. Een leerling kan de toets in één ochtend maken. Het grote voordeel van deze toets is dat elke leerling vragen op eigen niveau krijgt. Bij meerdere opeenvolgende goede (of foute) antwoorden, wordt het niveau aangepast. Dit vermindert, volgens ons, het gevoel van stress bij een leerling. Dit leidt dan weer tot een objectieve uitslag.

De afname vindt bij ons in de week van 9 mei plaats.

Omdat we elke leerling al jaren via de CITO-toetsen volgen, kunnen we ons advies voor het voortgezet onderwijs hierop vormen. Belangrijker vinden we de algehele ontwikkeling van een kind. We kijken ook naar persoonlijke kenmerken (interesses, werkhouding en motivatie) en sociaal-emotionele vaardigheden bij het geven van een advies.

Om deze reden hebben we het afnemen van de Entree-toets van CITO in leerjaar 7 afgeschaft. De resultaten van deze toets gaven weinig meerwaarde.