Home > Geen categorie > Clusterdirectie Vianen/Zederik compleet
clusterdirectie

Ben Kennedie, Wil Pierhagen, Frank Balk, Liane Tillema

Vanaf heden is de clusterdirectie Vianen en Zederik compleet. Met z’n vieren sturen we de 6 scholen in het cluster aan.  Samen staan we sterk om het openbaar onderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken en hebben we de ambitie het onderwijs op een hoog niveau te tillen. Met diversiteit en kwaliteit bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op een eigen plek in een samenleving vol verschillende meningen, waarden en gebruiken.

Uiteraard kunt u, zoals u gewend was, voor alle zaken die uw kind aangaan in de klas terecht bij de leerkracht.  Voor de dagelijkse gang van zaken die uw gezin/kind(eren) op schoolniveau betreffen kunt u zich wenden tot het aanspreekpunt op school.  Hij/zij kan in overleg met de clusterdirectie en team, besluiten nemen.

Om de communicatielijnen naar de clusterdirectie zo kort mogelijk te houden hebben we elke directeur aan twee ‘stamscholen’ gekoppeld. Bij vragen die vanuit de schoolaanspreekpunten komen, of die op een hoger beleids- of directieniveau liggen kunnen ouders en teamleden van de volgende scholen zich wenden tot de hieronder vermelde directeur:

 

School Aanspreekpunt Stamschool  clusterdirecteur:
Hendrik van Brederode Dick ten Hoopen Wil Pierhagen
Obs Springplank Nadia Lodder Wil Pierhagen
Meester Vos Anthonette v. Putten Ben Kennedie
Tijl Uilenspiegel Margo v.d. Velden Ben Kennedie
Prinses Wilhelminaschool; Vincent Vulperhorst Liane Tillema en Frank Balk
De Wiekslag Albertine Los Liane Tillema en Frank Balk

(N.b. Frank Balk draagt tevens de eindverantwoordelijkheid voor het cluster)

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Clusterdirectieteam Vianen-Zederik