Home > Geen categorie > 24 juni studiedag

Teneinde volgend schooljaar alvast goed voor te kunnen bereiden met elkaar, hebben wij besloten een extra studiedag in te lassen voor het team van de Wiekslag.

De datum van deze studiedag is vrijdag 24 juni a.s.. Alle kinderen zijn die dag vrij.

Deze dag staat niet op de jaarkalender vermeld. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind(eren) die dag op te vangen, dan verzoeken wij u dat tijdig aan te geven bij de stamgroepleider. Wij zorgen dan voor opvang op school.