Home > Geen categorie > Woensdag highlandgames

Woensdag hebben we een zomerfeest, althans…. als we genoeg helpende handen hebben. We zoeken nog een paar ouders die het leuk vinden om die middag wat hand- en spandiensten te verrichten!! Graag opgeven bij de stamgroepleider.

highland