Home > Geen categorie > Controle hoofdluis

Wij hebben in verschillende groepen hoofdluis geconstateerd. Na de vakantie zullen wij alle kinderen weer controleren, maar wilt u er als ouder alert op zijn en uw kind(eren) nu- en tijdens de vakantie in de gaten houden en (extra) controleren?