Home > Geen categorie > Schoolreis- en/of kampgeld

Vriendelijk verzoeken wij ouders die de schoolreis- en/of kampgelden nog niet voldaan hebben om dit alsnog te doen. N.b. voor onze nieuwe leerlingen worden de rekeningen binnenkort opgemaakt en meegegeven.