Home > Geen categorie > Schoolmelk

De Wiekslag doet vanaf dit schooljaar niet meer mee met het drinken van schoolmelk. Er waren elk jaar minder leerlingen die hiervan gebruik maakten. De organisatie rondom deze service stond dan ook niet meer in verhouding met het aantal afnames van schoolmelk.