Home > Geen categorie > Sportdagen 23 en 24 januari

Groep 3,4,5

Op maandag 23 januari hebben de kinderen uit de groepen 3,4 en 5 sportdag. Om 11.30 uur gaan zij vanuit school naar sportcentrum Helsdingen. De middenbouw-kinderen hebben een programma in de sporthal.

De kinderen worden om half 9 gewoon op school verwacht en zijn om kwart over 2 uit. Denkt u er wel aan om de kinderen voldoende eten en drinken mee te laten nemen!? En een paar goede sportschoenen.

We zoeken voor de middenbouw per groep nog 2 ouders en 2 reserve-ouders die ons bij de sportdag kunnen helpen! Opgeven kan via de stamgroepleiders.

Groep 6 en 7

Dinsdag 24 januari vindt de sportdag plaats voor de kinderen uit de groepen 6 en 7 in sportcentrum Helsdingen. De bovenbouw heeft een programma in de sporthal en in het zwembad.

Om ook deze dag goed te laten verlopen zijn er 5 ouders of andere familieleden nodig die helpen bij een spel.

U kunt zich opgeven bij de stamgroepleider van uw kind.