Home > Geen categorie > Bezoek onderwijsinspectie

Om de paar jaar worden alle basisscholen bezocht- en onderzocht door de onderwijsinspectie. Dinsdag 14 februari brengt deze overheidsinstantie een bezoek aan de Wiekslag.

Leerlingen en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie ziet hier op toe en kijkt naar onze resultaten in brede zin. Zij bekijken onder meer of alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen, of onze school voldoet aan de wet- en regelgeving en of we onze financiën op orde hebben.

E.e.a. resulteert in een inspectierapport waarin de kwaliteit van de school inzichtelijk wordt gemaakt.