Home > Geen categorie > Griepgolf

Afgelopen weken hebben we binnen ons team behoorlijk last gehad van de griepgolf. Gedurende een paar van de ziektedagen van teamleden hebben we invallers kunnen krijgen om groepen op te vangen. Maar ook binnen de invalpool was het duidelijk dat er een epidemie heerste want regelmatig waren er ook geen invallers meer beschikbaar. Gelukkig konden we op die dagen collega’s bereid vinden om een groep over te nemen en we hebben zelfs een paar keer collega-leerkrachten van onze andere scholen binnen het cluster mogen ‘lenen’.

Inmiddels begint ons team terug op sterkte te komen. Alleen Erica en Marcel zijn nog herstellende, maar de laatste berichten zijn goed en we hopen ook hen volgende week weer terug te zien!

Dank aan iedereen die extra heeft gewerkt, of werkzaamheden van collega’s heeft overgenomen! En dank aan alle ouders en kinderen voor jullie flexibiliteit en begrip.