Home > Geen categorie > Oordeel onderwijsinspectie

Afgelopen dinsdag heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan onze school.

Naast de klassenbezoeken en gesprekken met leerkrachten, Intern Begeleider en directie heeft de inspecteur ook gesproken met een aantal ouders uit onder-,midden- en bovenbouw én met een aantal leerlingen.

Met trots kunnen we melden, dat we aan het eind van de dag te horen kregen dat we op acht van de tien onderzochte onderdelen een voldoende hebben behaald. Op twee gebieden werd onze school zelfs als goed beoordeeld!

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we ophouden kritisch naar onszelf kijken. Er zijn altijd kansen om verder te ontwikkelen, maar het is wel heel fijn om te horen dat we met z’n allen op de goede weg zijn!