Home > Geen categorie > Keuze voor HVO of GVO schooljaar 2017/2018

Ook komend schooljaar is er in groep 3 t/m groep 8 weer HVO en/of GVO op de Wiekslag!

Deze week krijgen de kinderen van groep 2 t/m groep 7 weer een brief mee naar huis waarin u als ouders, samen met uw kind, de keuze kunt maken voor Humanistisch of Godsdienstig Vormend Onderwijs (HVO of GVO). Kinderen kiezen voor een jaar. Volgend jaar wordt mag er opnieuw gekozen worden.

De lessen zijn onder schooltijd en duren 45 minuten. Er zijn voor de school en voor de ouders géén kosten aan verbonden. De lessen worden betaald door het Rijk.

Ik, Monique Schreuder, geef de lessen Humanistisch Vormings Onderwijs al 18 jaar op verschillende scholen. Ik ga met de kinderen aan het werk rondom thema’s die een rol spelen in hun leven, zoals Vriendschap, Familie, Democratie, Geluk, Vrijheid , Eerlijk, enz. We onderzoeken en verkennen deze thema’s door middel van gesprek, schrijven, tekenen, knutselen, toneel en spel. De bedoeling van de lessen is dat de kinderen gaan nadenken over de keuzes die ze in hun leven hebben en hoe ze dat kunnen doen op een manier die bij hen past. Ze leren over zichzelf en van elkaar.

Voor de organisatie is het fijn als alle ouders de brief zo snel mogelijk inleveren op school zodat we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Brief GVO HVO 2017-2018

Mocht u meer informatie willen dan ben ik op woensdagmorgen altijd op school en kunt u mij even aanspreken.

Met vriendelijke groet,

Monique Schreuder