Home > Geen categorie > Schooljudo gaat van start!

Schooljudo is een mooie toevoeging op ons bewegingsonderwijs. Met echte judomatten en judopakken wordt de speelzaal vanaf deze week zes weken lang omgetoverd tot een dojo en wordt er in de klas de geheime Japanse taal van Schooljudo gesproken.

Een Schooljudo diploma is niet zomaar verdiend! Tijdens het programma wordt er hard gewerkt aan de motoriek van de deelnemers en leert iedereen veilig vallen. Zes weken lang staat de gymles in het teken van de waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, en discipline. Belangrijke opvoedkundige waarden van het judo die in het speciale lesprogramma van Schooljudo worden geaccentueerd. Daarnaast staan de lessen ook voor heel veel plezier. 

Kijk voor meer informatie over Schooljudo op www.schooljudo.nl