Home > 2017 > april

MAXklas

Vanaf aankomend schooljaar bieden wij binnen Cluster Vianen-Zederik fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen aan. Hiermee geven wij invulling aan de wens vanuit het cluster om voor ieder kind passend onderwijs te bieden. Dit initiatief zal de naam MAXklas gaan...