Home > Geen categorie > Groepsindeling schooljaar 2017-2018

Na uitvoerig overleg met het team en de MR is er gekozen voor de volgende groepsindeling voor het schooljaar 2017/2018:

Een groep 1/2, een groep 2/3, twee groepen 4/5/6 en twee groepen 7/8.

We kiezen hiermee voor een evenwichtige verdeling van leerlingen en relatief kleinere bovenbouwgroepen. Hiermee kiezen we ook voor rust en ruimte.

De grootste verandering is de groep 2/3. We hebben daar onderwijskundige argumenten voor, zoals daar zijn:

  • Het creëren van een soepele overgang van leerjaar 2 naar 3
  • Natuurlijke afwisseling tussen spel en leren
  • Door de kinderen van groep 3 in één groep te plaatsen kunnen we het proces van leren lezen optimaal begeleiden.

De meeste kinderen blijven gewoon in hun vertrouwde stamgroep. De definitieve groepslijsten met de namen van de kinderen en de namen van de stamgroepleiders volgen begin volgende week.