Home > Geen categorie > Woensdag schoolfotograaf

Woensdag aanstaande worden de jaarlijkse schoolfoto’s gemaakt. De fotograaf zal vanaf 8.30 gelijk starten met het maken van de foto’s.

De achtergrond is wit met houten planken op de vloer, er is  gekozen om geen attribuut te gebruiken. Een broers- en/of  zussenfoto wordt alleen gemaakt van de kinderen die ook al op de Wiekslag zitten.

De leerkrachten maken een overzicht van wanneer welke stamgroep aan de beurt is, waarbij we er vanuit gaan dat de jongste kinderen als eerste op de foto mogen.