Home > Geen categorie > 9 november schoolvolleybal

De aanmeldformulieren voor het schoolvolleybaltoernooi zijn met alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mee naar huis gegaan. We hopen dat er weer veel kinderen zullen deelnemen vanuit de Wiekslag.

Op onze kalender staat per abuis dat het toernooi plaatsvindt op 9 oktober, maar dat moet zijn op:

9 november!