Home > Geen categorie > Uit ‘Het Kontakt’

“Leerlingen uit groep 7 begeleiden spelletjes op het schoolplein

In Vianen zijn nieuwe speelpleincoaches actief. Dit zijn scholieren uit groep 7 die in de pauze spelletjes begeleiden voor schoolgenoten. Deze kinderen zijn de afgelopen weken opgeleid door een buurtsportcoach van het team van Sportservice Vianen. Dit gebeurde in het kader van het project ‘Move Mates’.

De groep 7-leerlingen mochten zelf bepalen of ze zich wilden laten opleiden. Ze krijgen daardoor meer verantwoordelijkheid, vermaken in de pauze kinderen uit verschillende klassen en helpen de sfeer op het plein goed te houden.

“De kinderen uit groep 7 hebben een opleidingstraject gevolgd, waarbij we hen met theorie en praktijk ondersteunden in hun nieuwe rol”, vertelt projectleider Jorrit Hansen van Sportservice Vianen. “Aan de hand van onze buurtsportcoaches gingen ze daadwerkelijk aan de slag op het plein. Sinds kort doen ze dit zelfstandig in groepjes van drie.
Buiten een welverdiend certificaat, krijgen de leerlingen waardering van kinderen uit andere klassen en zijn ze sociaal enorm gegroeid. Ze begrijpen nu wat het inhoudt om voor een groep iets uit te leggen en orde te handhaven. Dit doen ze vol zelfvertrouwen.”