Home > Geen categorie > Informatieavond Kriebels in je buik

Afgelopen woensdag was de informatie avond kriebels in je buik voor ouders. Tijdens deze avond zijn de ouders geïnformeerd over het project kriebels in je buik, dat aankomende week start. Indien u deze avond heeft moeten missen, kunt u op de site www.seksuelevorming.nl onder het kopje week van de lentekriebels “informatie voor ouders”, informatie en tips vinden.

“Kriebels in je buik” is een project waarbij in de groepen een relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Iedere stamgroep kiest lessen uit de 4 thema’s die passen bij de behoeftes van de groep

Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
Voortplanting en gezinsvorming
Sociale en emotionele ontwikkeling
Seksuele weerbaarheid

Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn.