Home > Geen categorie > Tevredenheidspeiling

Denkt u er nog even aan om de tevredenheids-enquete in te vullen? Deze is vorige week aan alle ouders gemaild en u heeft nog tot 16 februari om deze in te vullen. De uitkomsten zijn voor ons van belang omdat wij naar aanleiding daarvan kunnen bepalen waar de kwaliteit van onze school eventueel nog verbeterd kan worden.