Home > Geen categorie > De hal als wachtruimte
Het is fijn om te zien dat er zoveel ouders gehoor geven aan onze oproep om op hun kind(eren)te wachten in de hal en niet meer voor de ramen te wachten en zwaaien.  Dit geeft veel meer rust in de groep en verhoogt de effectieve lestijd. Ook blijven hiermee de looproutes binnen de school vrij en voorkomt het opstoppingen in de gangen.