Home > Geen categorie > Parkeren rondom school
Het parkeren rondom school levert de laatste tijd de nodige problemen en ergernissen op. Nu er volop gebouwd wordt naast de school en het koud is, zijn er meer auto’s bij school dan parkeerplaatsen. We zijn met de gemeente in gesprek om te kijken naar oplossingen. Tot die tijd willen we u als ouder wel vragen om uw medewerking door:
– niet langer te parkeren dan echt noodzakelijk
– alleen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken
– waar mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen
– de invalide-parkeerplaatsen nooit te gebruiken
– zo te parkeren dat er geen onveilige situaties ontstaan