Home > Geen categorie > Scholen met succes

Omdat we graag de mening van de ouders horen, nemen we om het jaar een oudertevredenheid enquête af. Dit jaar hebben we gewerkt met Scholen met succes. 50% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld waarvoor hartelijk dank!

Bij het interpreteren van de scores moeten we er wel rekening mee houden dat ook de helft van de ouders niet gereageerd heeft.

Als rapportcijfer kregen wij een 7,7 een mooi score, waar we heel trots op zijn. Het landelijk gemiddelde is een score van 7,5.

U hecht het meeste waarde aan de rubrieken:

–       De stamgroepleider
–       De begeleiding
–       De sfeer

U bent het meest tevreden over:

–       De stamgroepleider
–       De sfeer
–       De schooltijden

U bent minder tevreden over:

–       De omgeving van de school (dit betreft met name de veiligheid rondom de school en ons schoolplein)
–       Contact met de school (de website wordt niet hoog gewaardeerd)

Wij hebben inmiddels Klasbord (app voor alle stamgroepen) in gebruik en zijn in gesprek met de gemeente over de veiligheid.
Het aanpakken van ons schoolplein (meer groen, meer uitdaging) staat ook zeker op ons wensenlijstje, maar wordt niet op korte termijn aangepakt.