Home > Hoogbegaafdheid; MAXklas

MAXklas schooljaar 2017-2018

Binnen onze stichting O2A5 is veel aandacht voor het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. Om deze reden zijn we dit schooljaar gestart met een fulltime klas voor hoogbegaafde kinderen.Met dit initiatief willen wij tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze groep kinderen en ook hen de mogelijkheid bieden met gelijkgestemden om te gaan.

Voor meer informatie: http://www.maxklas.nl