Home > Onderwijs > Culturele vorming

Een tekenles, knutselen, de weeksluiting, de ik-kring of de muziekles. Het past allemaal naadloos in het Jenaplan. Viering en Spel staan naast het Gesprek en Werk. We stimuleren kinderen om creatief te zijn omdat creativiteit het vermogen geeft om nieuwe grenzen te verkennen, buiten de kaders te leren denken of producten te ontwikkelen. Maar kun je creativiteit ontwikkelen?

Als je creativiteit wilt stimuleren zul je moeten inspireren. De verbeelding prikkelen is een goed begin. Wij doen dat schoolbreed door het stellen van een open vraag. ‘Wat wordt daar gebouwd?’ en in iedere stamgroep gaan de kinderen en stamgroepleiders zich afvragen wat er allemaal met die vraag bedoeld wordt. Antwoorden op die vraag zullen gevonden worden in beelden, tekeningen, schilderijen tableaux vivants, interviews en zelfs in rekenlessen.

Er is een relatie tussen kunst, cultuur en cognitie. Mark Mieras is een wetenschapper die ons tijdens een ouderavond de werking van onze hersenen heeft toegelicht. Leren doen we al doende. Werken met je handen aan een opdracht geeft ruimte om de wereld op eigen manier te ontdekken. Ruimte voor onderzoekend, experimenterend en vindingrijk te zijn, problemen zelf te leren oplossen, fantasie gebruiken, doorzetten, falen en weer opnieuw beginnen zijn vaardigheden die nodig zijn om je voor te bereiden op de samenleving, nu en later. Reflecteren op proces en product is nodig om waarden en normen te leren respecteren en te ontdekken waar je nog kunt groeien. Presenteren is het vergroten van sociale vaardigheden en het ontwikkelen van een zelfbewustzijn. Het speelt zich allemaal af in het brein!

Twee jaar geleden is de school begonnen aan een driejarig traject ‘Cultuur in het hart van het onderwijs’. Wij worden door Kunst Centraal begeleid bij het implementeren van de gedachte dat kunst en cultuur zelfs in de rekenlessen en bij wereldoriëntatie terug te vinden kan zijn. In het eerste jaar van deze begeleiding was de kernvraag hoe je een project schoolbreed kan opzetten. Welke domeinen van de kunst en cultuur zet je in?

In het tweede jaar (dit schooljaar) gaan we dieper in op competenties en doorgaande leerlijnen. Wat mag je van kinderen verwachten? Wat hebben ze eerder geleerd en wat geef je ze mee als ze naar de volgende groep gaan? Mag je of moet je eisen stellen, de lat steeds hoger leggen en uitdagen om de grenzen van creativiteit en verbeelding op te zoeken?

Komend schooljaar is ons derde jaar van dit traject en tijdens deze laatste jaar gaan we de mogelijkheden om een portfolio te ontwikkelen onderzoeken