Home > Onderwijs > ICT Beleid

Volgens de Wiekslag is ICT een middel om ons onderwijs te ondersteunen en de opbrengsten naar een hoger niveau te brengen. Leerkrachten en leerlingen gebruiken het om te leren, om te communiceren en informatie te verwerven. We zijn er van overtuigd dat dit het beste gaat door ICT-gebruik te integreren in het totale onderwijs.

We maken op onze school al al enige tijd gebruik van iPads. Naast het gebruik van de boeken, zien we de iPad als een belangrijke ondersteuning om leerlingen op een goede en eigentijdse manier te laten leren.

Hiermee bedoelen we onder meer:

  • Apps gebruiken als didactisch middel tijdens de les, bijvoorbeeld om te controleren of leerlingen de lesstof hebben begrepen;
  • Meer mogelijkheden om leerstof te presenteren, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes met uitleg;
  • Meer mogelijkheden om leerstof te oefenen en te verwerken, bijvoorbeeld door het maken van presentaties en fotoreportages;
  • Meer mogelijkheden voor communicatie tussen leerlingen, ouders en docenten, o.a. via een elektronische leeromgeving;
  • Digitaal toetsen en analyseren van leerresultaten;
  • Snelle toegang tot internet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een digitaal¬†woordenboek of atlas.
  • De iPad biedt bovendien mogelijkheden voor dyslectische leerlingen door bijvoorbeeld teksten digitaal te laten voorlezen.

Kortom: het gebruik van de iPad geeft mogelijkheden om meer gedifferentieerd en zelfstandig te werken.In alle groepen zijn een aantal iPads van school beschikbaar en vanaf groep 3/4 stimuleren wij het bezit van een eigen iPad voor iedere leerling.