Home > Onderwijs > Levensbeschouwing

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. in onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.

Maar misschien wilt u meer dan dat?

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig en humanistisch vormend onderwijs (GVO / HVO) aan.  GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennismaken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze. Door HVO en GVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke normen en waarden ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld. In de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt. De wet biedt ouders de mogelijkheid Om bij voldoende deelname te kiezen voor lessen GVO of HVO vanuit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Voor 5 levensbeschouwelijke richtingen wordt hieraan in Nederland invulling gegeven:

Humanistisch
Protestant-Christelijk
Rooms-katholiek
Islamitisch
Hidoeistïsch

De Wiekslag biedt ook de mogelijkheid om Humanistisch Vormend Onderwijs (HVO) te volgen onder schooltijd. Hier zijn geen kosten verbonden.

Maar wat is HVO eigenlijk?
HVO is een vak dat gegeven wordt vanuit Humanistisch perspectief. De in het humanisme belangrijke begrippen Vrijheid, Gelijkheid en Verbondenheid spelen in alle lessen mee. De kinderen gaan op onderzoek uit naar wie zij zijn en wat zij belangrijk vinden in hun leven. Dit doen we aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun belevingswereld. Bijvoorbeeld thema’s als Vriendschap, Familie, Dieren, Eerlijk of Arm en Rijk. Er wordt gekeken naar wat er in de klas speelt en daar worden de lessen op gebaseerd. De werkvormen die gebruikt worden zullen ook verschillend zijn omdat ieder kind nu eenmaal zijn eigen favoriete manier heeft om zich uit te drukken. We gaan praten, schrijven, tekenen, rollenspellen doen, uitbeelden en knutselen en natuurlijk spelletjes. Op deze manier krijgt iedereen de kans zich te laten zien en zijn mening te laten horen.
‘Jezelf laten zien’ en ‘luisteren naar een ander’ zijn hele belangrijke vaardigheden bij HVO en die zullen door alle lessen heen aan bod komen. Aandacht voor hoe je zelf bent, maar ook voor wat een ander belangrijk vindt. Filosoferen hoort ook bij de lessen: je hersens trainen door met elkaar over iets na te denken en te praten.