Home > Onderwijs > Visie en missie

Wij geloven dat jouw leven waardevol is en dat jij hieraan op eigen manier vorm kan geven. Wij geloven dat die waarde zichtbaar wordt in het contact met anderen. De verbinding met anderen, groot en klein, is essentieel voor jou, voor ons. Wij geloven dat je juist in contact met anderen jezelf en de wereld leert begrijpen. Je verbonden weten met andere mensen helpt je om betrokkenheid te voelen bij jouw eigen leven en de bij de wereld. Wij zijn van betekenis als wij jou helpen om jezelf steeds beter te leren kennen. Als je ontdekt wat echt belangrijk voor je is en je steeds beter ziet wat goed voor je is. Hierdoor kan jij keuzes maken die in overeenstemming zijn met wie je ten diepste bent. En juist hierdoor ben jij van betekenis voor de mensen en de wereld om je heen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden Aandachtig, Aantrekkelijk en Autonoom. Wij beloven je dat jij van betekenis bent.