Home > Onze school > Adressen

JPS De Wiekslag
Slijk 7
4133 EA  VIANEN
0347-375254
algemeen e-mailadres: wiekslag@o2a5.nl

Clusterdirectie:
Frank Balk
Liane Tillema
Denice Hopkoper

Bestuur:
Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690
info@o2a5.nl

Algemeen directeur: Bert van der Lee

Team:
Jacqueline van Beest                jvanbeest@02a5.nl
Sanne Bogerd                             sbogerd@o2a5.nl
Sanny Uittenbogaard                suittenbogaard@o2a5.nl
Albertine Los                              alos@o2a5.nl                                                                                            
Ria Mason- Vermeulen             rmason@o2a5.nl
Alieke Offermans- Zuidhoek    aoffermans@o2a5.nl
Ilse de Goeij                                 idegoeij@o2a5.nl
Tennie Rombout                         trombout@o2a5.nl
Marcel Veldhuizen                     mveldhuizen@o2a5.nl
Marije Ruben                              mruben@o2a5.nl
Marjolijn Boer                            mboer@o2a5.nl                                                                                        
Renske Witkamp                        rwitkamp@o2a5.nl

Congierge:
Marjolein Oostrom                    moostrom@o2a5.nl

Intern begeleider:
Ilse de Goeij                               idegoeij@o2a5.nl

Schoolsecretariaat: 
Natascha van Elburg               nvanelburg@o2a5.nl

Medezeggenschapsraad:
mr@wiekslag-vianen.nl

Voorzitter: Karin de Wit
Viviene Oost: lid oudergeleding
Marjolijn Boer: lid personeelsgeleding / stamgroepleider
Albertine Los: lid personeelsgeleding/ stamgroepleider

OR
or.wiekslagvianen@gmail.com

Barbara de Graaff
Karen Poelmans
Ellen Uittenbosch
Martine Rietveld
Thiemo v. Spellen
Marjolein Oostrom
Mayke v.d. Boom
Hilde Visser
Annelies Obbema
Karen Poelman

Schoolarts
GGD regio Utrecht (033-4600046)

Vertrouwenspersoon school
Ilse de Goeij

Via bestuursbureau O2A5
0183-566690

VOO
Louis Armstrongweg 120
1311 RL Almere
tel. 036 533 1500
www.voo.nl

Leerlingbegeleider
Liane Tillema

Samenwerkingsverband 
ProfiPendi
www.profipendi.nl

Inspectie van het onderwijs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie e.d. via vertrouwensinspecteur.
0900-1113111

Logopedie
Logopediepraktijk Vianen
Desiree Derksen
0347-320806

Sociaal team Vianen
(Stichting MEE / Rivas, Stichting Welzijn Vianen, Gemeente Vianen en Jeugdzorgorganisaties als Youké / Timon / Lijn 5 / Reinaerde) sociaalteam@vianen.nl
Voorstraat 30
4130 EA  Vianen