Home > Onze school > Bestuur

O2A5 bestuurt het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik en een algemeen bijzondere school in Leerdam.

Samen staan de scholen sterk voor openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs, dat voor ieder kind toegankelijk is. Onze scholen leveren kwalitatief hoogwaardig onderwijs en bereiden kinderen voor op de diversiteit van de maatschappij.

De dagelijkse leiding (bevoegd gezag) is in handen van directeur-bestuurder, de heer A.J.M. van der Lee. Hij geeft samen met twee regiodirecteuren leiding aan de scholen.

De gemeenten behouden op afstand een toezichthoudende rol. Er zijn wettelijke bepalingen over oprichting, fusie en opheffing van scholen. Ook controleert de gemeente de jaarrekening.

Stichting O2A5

Dam 1
4241 BL Arkel
0183-566690

www.o2a5.nl

https://www.vensters.nl/mijn-scholen-op-de-kaart-po/