Home > Onze school > Jenaplanschool

De Wiekslag werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond bij hem voorop. Peter Petersen stelde de eigenschappen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect, socialiteit en creativiteit centraal. Een kind is zelfsta
ndig als het zonder hulp van volwassenen een doel kan bereiken. Van jongs af aan leren de kinderen op De Wiekslag om doelen te stellen en leren ze deze zelfstandig te bereiken. Op school proberen we de leerlingen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun leren en handelen. Het werken met weektaken is daarvan een duidelijk voorbeeld. Eén van de doelen is de kinderen zelfrespect te laten ontwikkelen.

Tegelijkertijd leggen we de nadruk op respect voor anderen. Socialiteit is de eigenschap om zich op andere mensen in te kunnen stellen en zich om hen te bekommeren. We schenken daarom veel aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. De kinderen worden gestimuleerd gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en die van hun omgeving. Dit noemen we creativiteit.