Home > Ouders > Klachten

De Wiekslag is een veilige school waar kinderen met een gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. Het is vanzelfsprekend dat kinderen zich veilig en prettig moeten voelen op school. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Omdat er sprake is van een open sfeer op school, kunnen eventuele problemen direct worden besproken met leerkrachten, directeur of bestuur. Er wordt alles aan gedaan goede oplossingen voor het probleem te vinden. Als het niet lukt een probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Hij geeft aan welke stappen het best gezet kunnen worden. Op onze school is Liane Tillema de contactpersoon bij klachten.