Home > Ouders > MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding) van de Wiekslag. Hierdoor kunnen zowel ouders als personeel meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit gebeurt door advies- en instemmingsrecht. De onderwerpen die binnen het beleid vallen zijn heel divers. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Karin de Wit, moeder van Nikki, en Marieke Steehouwer, moeder van Wilan.  De personeelsgeleding bestaat uit Erica Doorschot (Duckies)  en Albertine Los (Snoopy’s) De MR vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en personeelsleden van de Wiekslag. Wij horen daarom graag van jullie!

Karin de Wit Voorzitter MR 06-50244562

Karin de Wit
Voorzitter MR, ouderlid
06-50244562

Albertine Los, stamgroepleider Snoopy’s

Marieke Steehouwer Secretaris MR. ouderlid 06-27088919

Marieke Steehouwer
Secretaris MR. ouderlid
06-27088919

Erica Doorschot, stamgroepleider Duckies

Omdat de Wiekslag is aangesloten bij de stichting O2A5, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is om naar het algemene beleid van O2A5 te kijken. Joanne Durtler zit namens de Wiekslag in de GMR.

De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut.
Zo zijn er door de stichting O2A5, reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd. Deze zijn hier terug te vinden.

MR Jaarplan 2016-2017
jaarverslag-mr-2015-2016
huishoudelijk_reglement_CMR
CMR-reglement
MR-reglement

Agenda’s en verslagen 2017-2018

Agenda 12-9-2017

Agenda’s en verslagen 2016-2017:

Notulen MR – 12 september 2017
Notulen MR 8 juni 2017
MR notulen 09-05-2017
Notulen MR 13 maart 2017
Agenda 13-3-2017
notulen-mr-22-september-2016
notulen-november-2016