Home > Stamgroepen > Middenbouw algemeen

HUISWERK:

GROEP 4:

Woordpakket groep 4

dictee: vrijdag 19 mei

GROEP 5:

Woordpakket groep 5 blok 6

spelling in beeld blok 7

Provincie-Hoofdsteden

Topo-toets: 1 juni

_______________________________________________________________

Op 15 mei is de middenbouw gestart met het project “groeien”.

Ons project staat in het teken van de boerderij. Wij gaan ons zelf vragen stellen als: hoe lang zit een kuiken in het ei, hoeveel melk geeft een koe, heeft een schaap het niet koud zonder zijn vacht? En alle vragen die kinderen nog meer bij dit thema kunnen bedenken.

De middenbouw gaat op donderdag 8 juni op bezoek bij de kaasboerderij in Vianen.

De Duckies vertrekken om 8.40 van school. De Mickeys vertrekken om 10.55 van school.

Beide groepen zoeken 5 ouders om de kinderen te begeleiden.

U kunt zich opgeven op het whiteboard bij de stamgroep.

Daarnaast zijn wij op zoek naar boeken en spulletjes die te maken hebben met ons thema!!

Ria, Ellen, Marcel, Erica

_________________________________________________________________

20 december:

De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen periode enorm hard geoefend met lezen, schrijven en rekenen. Zij kennen nu bijna alle letters. Na de kerstvakantie gaan we nog oefenen met de ei, au en de ui. Het lezen komt bij veel kinderen nu goed op gang. Van eerst hardop letters spellend, zijn de meeste kinderen nu over gestapt naar in het hoofd spellend of nog beter meteen hardop aan elkaar “zoemend” lezen. Een paar kinderen zijn al zo ver dat zij de meeste woordjes al helemaal vlot kunnen lezen.

Het is erg belangrijk dat de kinderen die nu zo intensief met het leren lezen bezig zijn, ook thuis iedere dag gaan lezen. Ook in de kerstvakantie is dat erg belangrijk. Als dat niet gebeurt dan zijn de kinderen na de vakantie veel letters vergeten en dat zou erg jammer zijn.
De kerstvakantie is ook een goed moment om met uw kind boekjes uit te gaan zoeken in de bibliotheek want wij merken dat er nog maar weinig kinderen lid zijn van de bibliotheek. In de bibliotheek zijn er veel boekjes te vinden die aansluiten bij onze leesmethode “Veilig leren lezen”. Wij hebben nu net kern 5 afgesloten en in de bibliotheek kunt u boekjes vinden die bij deze kern horen.

Met rekenen zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met :
• Door tellen en terug tellen vanaf een cijfer: 9,10,11 of 12,11,10 enz.
• Tweeling sommen:1+1=2, 2+2=4, 3+3=6 enz.
• 1 meer of 1 minder: 3+4=, 5+4= enz.
• Geld tellen
• Cm meten
• Plus en min sommen tot 10
• Plus en min sommen tot 20 waarbij we het kleine sommetje zoeken. 15+3……5+3=8, 15+3=18

Na de kerstvakantie gaan wij hier mee verder. Kinderen vinden het vaak leuk om bv. zittend in de auto onderweg sommetjes met u te oefenen. Maak het vooral niet te moeilijk zodat zij het ook leuk blijven vinden.

_________________________________________________________________

15 december 2016:

Met de rekenlessen zijn we bezig geweest met klokkijken (analoge klok). Groep 4 heeft nu naast de hele en halve uren ook de kwartieren erbij gekregen. En groep 5 heeft daarnaast nu de 5 en 10 minuten voor- en over heel en half erbij geleerd.
Het goed toepassen hiervan vraagt veel in-oefening. Probeert u daarom thuis ook ‘op een speelse manier’ wat vaker met ‘tijd’ bezig te zijn met uw kind.

_________________________________________________________________

29 november 2016:vll

We zij begonnen aan kern 4 van Veilig leren lezen! Onderstaand geven wij u informatie over de inhoud van deze kern.

letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.

Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!

Voor ouders:
Veel ouders zijn onzeker over hoe zij thuis het beste met hun kind kunnen gaan lezen. Onderstaand stappenplan kan daar wellicht bij helpen:

thuis-helpen-lezen-stappenplan

Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u met uw vragen natuurlijk altijd bij één van de stamgroepleiders terecht.

P.S. Kijk voor meer tips op www.veiliglerenlezen.nl/www.veiliglerenlezen.be, Voor ouders, Dit leert uw kind, kim-versie en op www.zwijsen.nl/thuisoefenen

_________________________________________________________________

2 november 2016:nieuwsbegrip-header-logo

Nieuwsbegrip groep 5

Sinds het begin van het schooljaar werkt groep 5 op dinsdagmiddag aan Nieuwsbegrip.
Nieuwsbegrip is de methode die onze school inzet voor het begrijpend-lezen.

Iedere week is er een nieuwe actuele tekst met bijbehorende opdrachten
De tekst en opdrachten worden in de groep gemaakt en besproken. Iedere week staat er een bepaalde leesstrategie centraal waar dieper op in gegaan wordt.
De tekst en opdrachten nemen de kinderen dezelfde middag nog mee naar huis. Thuis kan de tekst dan nogmaals (hardop) gelezen worden of kunnen de opdrachten nog eens besproken worden. Dit moet niet, maar is wel heel leerzaam voor de kinderen.

Daarnaast gaat er nu ook met Nieuwsbegrip-XL gestart worden. Dit zijn lessen die online staan en gemaakt moeten worden om Nieuwsbegrip als methode voor het begrijpend-lezen alles omvattend te laten zijn.
Gisteren hebben alle kinderen een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen om in te kunnen loggen op Nieuwsbegrip-XL.
We hebben afgesproken de tekst-les van deze week thuis te maken. Het is raadzaam als ouder even mee te kijken en om eventueel hierbij te begeleiden.
Het is de bedoeling dat de kinderen de tekst-les en woordenschat-les van Nieuwsbegrip-XL vanaf volgende week op school gaan maken. Maar deze mogen ook zeker thuis gemaakt worden. Op school is er tijdens het maken van de les vanuit de stamgroepleiders weinig begeleiding mogelijk. Wel kunnen wij achteraf zien hoe de les gemaakt is en zullen we met de groep op een aantal vragen terugkomen. Ook zullen de woorden van de week gedurende de week vaker naar voren komen. En er is meer te doen op Nieuwsbegrip-XL!! Neem deze week dus zeker een kijkje met uw kind samen.

Voor meer informatie www.nieuwsbegrip.nl

_________________________________________________________________

12-10-2016:

Middenbouw groep 4 rekenen: Het oefenen van de tafels.

Sinds een aantal weken is groep 4 begonnen met het aanleren van de tafels. Tijdens de rekenles is er flink geoefend met de tafel van 2 en 3.

Het is voor veel kinderen ook goed om buiten schooltijd de tafels te oefenen. Het vaker oefenen van de tafels kan op de fiets, onderweg in de auto, of verzin maar een plekje omdat mondeling te doen. Op internet is ook veel oefenmateriaal te vinden.

Kijk bijvoorbeeld op:

www.tafelsoefenen.nl

www.tafeltjesleren.nl

www.kinderspelletjes.nl/tafeleiland

rekentafelsHet is belangrijk dat de kinderen eerst de tafel  (bijv. de tafel van 2) op volgorde leren van 1 t/m 10 en wanneer dat goed gaat, dan kunnen ze de tafel van 2 door elkaar gaan oefenen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen de tafel van 2 vlot door elkaar kennen.

Om dit te stimuleren hangt in iedere stamgroep voor elk kind een tafelkaart. Zodra een leerling een tafel goed door elkaar kent, mag hij of zij dat in de kring laten horen. Als het vlot en goed gaat dan krijgt hij/zij een sticker op de tafelkaart.

Als de kinderen een sticker hebben bij de tafel van 2, dan gaan zij verder met het oefenen van de tafel van 3 en daarna de tafel van 4 enz. Als de hele kaart vol is dan komt er een ultieme test! De kinderen moeten dan laten horen dat ze alle tafels van 1 t/m 10 vlot en goed door elkaar kennen. Daarna krijgen zij, na een luid applaus, hun tafelkaart mee naar huis en krijgen zij een tafeldiploma.

gynzy-kids-tafeltrainer-bord

Wij streven ernaar dat alle kinderen aan het einde van groep 4 hun tafeldiploma hebben gehaald. Het vlot en goed kennen van de tafels is belangrijk in de volgende leerjaren. Wij houden er wel rekening mee dat niet ieder kind dit doel in groep 4 al zal halen. Daarom gaan wij er in groep 5 gewoon mee verder.

Veel plezier en succes met oefenen van de tafels!

 

_________________________________________________________________

22-08-2016

NIEUWS VANUIT DE MIDDENBOUW

Beste ouders/verzorgers van de Mickey’s en de Duckies,

Dit schooljaar zit uw kind in groep 3,4 of 5 .

Hieronder staan wat zaken beschreven waarmee u en uw kind te maken zullen krijgen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kom dan gerust langs bij Ellen, Ria, Erica of Marcel.

Een dag in de groep

In de groepen staat ’s morgens het programma van de dag op het bord. De kinderen kunnen dan meteen zien wat er allemaal gaat gebeuren. Een dergelijk programma kan er als volgt uit zien:

8.30 uur Lezen of Kring

8.45 uur kring of lezen

9.00 uur instructie /blok stilwerken

10.00 uur buitenspelen

10.15 uur voorlees- en eetkring

10.30 uur instructie/blok stilwerken

12.00 uur eetkring

12.15 uur buitenspelen

12.45 uur boekjes/verslagkring

13.00 uur Blok Wereld oriëntatie

Kring

We beginnen in de groep ook bijna dagelijks met een kring. We willen graag om 8.30 uur beginnen en het is dan ook belangrijk dat iedereen er dan is. De kringen verschillen per dag van onderwerp. In de kring wordt ook vaak kort het programma van de dag besproken.

 Eet- en voorleeskring

Om ongeveer 10.15 uur gaan we weer met z’n allen in de kring zitten. De stamgroepleider leest voor terwijl iedereen dan de tijd heeft om zijn/haar eten en drinken op te eten en te drinken.

 Lunch

Op de lange dagen lunchen we met z’n allen in de klas. Vaak gebeurt dit in de kring, maar soms ook in de tafelgroepjes. Na de lunch gaan de kinderen een half uur buitenspelen.

Naar huis

Op de lange dagen zijn alle kinderen om 14.15 uur uit, op de korte dagen (dinsdag en donderdag) alle groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur. Per week hebben de kinderen van één van de tafelgroepjes in de klas klassendienst. Deze kinderen vegen na schooltijd het lokaal. De klassendienst komt vaak dus iets later naar buiten dan de andere kinderen.

Leren lezen in groep 3

Leren lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Leeslijn. De eerste helft van het jaar krijgen de kinderen steeds nieuwe letters aangeboden. De letters die aangeboden zijn hangen in de stamgroep. Zo kunt u ook zien welke letters aan bod zijn geweest. Bij de nieuwe letter horen een aantal werkbladen uit een werkblok, de gemaakte en nagekeken werkbladen krijgen de kinderen mee naar huis. Rond de kerst kennen de kinderen alle letters.

Het is van belang dat u thuis ook veel gaat lezen met uw kind. Wij raden u aan om iedere dag tien minuutjes samen te lezen.

Wilt u meer weten over de gebruikte methode, kijk dan op: http://www.leeslijn.nl/

Overige zaken

Bewegingsonderwijs

Iedere stamgroep krijgt 2 keer in de week bewegingsonderwijs. We gymmen op maandag en vrijdag. Op maandag krijgen ze gym van onze vakleerkracht, John Heijnders en op vrijdag van hun eigen stamgroepleider. Naast gymkleding is het belangrijk dat uw kind sportschoenen bij zich heeft.

Kringen

De kinderen krijgen soms de opdracht een kring voor te bereiden. Voorbeelden van deze kringen zijn de boekjes- en de verslagkring (een soort spreekbeurt). In de verschillende stamgroepen kunnen ook nog andere kringen aan bod komen. Informatie hierover krijgt u van de stamgroepleider.

Hartelijke groet,

Ellen, Ria, Erica en Marcel