Home > Stamgroepen > Onderbouw algemeen

15 mei 2017

Groeien in de onderbouw

Vandaag start het nieuwe schoolbreed project Groei!

In de onderbouw gaan we met de kleuters kijken wat er allemaal op de boerderij groeit. Van lammetjes tot graan, op de boerderij is er van alles te zien. Wij gaan daarom ook op bezoek bij de kinderboerderij in Nieuwegein.

In de klas gaan we een begin maken met moestuinpotjes. Naast het zorgen voor iets wat gaat groeien is het gewoon leuk en spannend om te zien hoe een zaadje zich ontwikkelt tot een plantje. In de werkjes die de kinderen gaan maken, zie je ‘groeien’ terug in op volgorde leggen. Begrippen als eerst en later, daarna en laatst. Ook oefenen we ‘begrijpend luisteren’ met het uitvoeren van mondelinge opdrachten. Voorwerpen gaan we in serie leggen van groot naar klein, dun naar dik en laag naar hoog.

9 juni sluiten we af met een speurtocht door de school. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.

_________________________________________________________________

25 januari 2017:

Wat gebeurt er tot eind februari bij de kleuters?

Thema: tijd
De komende periode zijn we in de hele school druk met het thema ‘tijd’. Bij de kleuters worden klokken van binnen en buiten bekeken. Hoe werkt zoiets nou? Maar ook: wat betekent nou “strakjes”? Of wat gebeurt er eigenlijk als je op “het nippertje” op tijd bent? Het prentenboek dat bij dit thema gebruikt wordt heet dan ook “Nippertje”. Bij de afsluiting op 10 februari zijn ouders, grootouders en andere belangstellenden welkom om de afsluiting van dit project mee te maken.

Letters r en k
Op het letterbord komen nieuwe letters als de r en k en daar gaan we mee oefenen. We leren dat onze taal bestaat uit letters, woorden en zinnen. We rijmen en leren spelenderwijs nieuwe woorden. Goed luisteren naar een opdracht en deze dan precies zo uitvoeren is nog niet altijd zo makkelijk.

Het trollenjong
Ook besteden we aandacht aan een voorstelling; hoe gedraag je je als je publiek bent? Het theatergezelschap ‘het Filiaal’ komt bij ons (3 februari) de voorstelling ‘het Trollenjong’ opvoeren.

Cijfers en tegenstellingen
We leren de cijfers, 3 en 4 schrijven. We gaan tegenstellingen leren door voorwerpen, tekeningen en plaatjes in een reeks neer te leggen. Van groot naar klein, van dik naar dun en van lang naar kort. Vormen als vierkant en ovaal kun je in voorwerpen tegenkomen. We gaan goed kijken en zullen bouwwerken nabouwen in de bouwhoek.

De dagen bij de kleuters zijn goed gevuld!

_________________________________________________________________

Welkom bij groep 1 & 2 in de onderbouw.

Als je 4 jaar wordt mag je naar de basisschool. Je bent jongste kleuter en het is belangrijk dat je je zo snel mogelijk vertrouwd en plezierig voelt in de klas en bij ons op school. Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving waarin de kleuter uitgedaagd wordt om goed te spelen en te leren. Wat ga je allemaal doen?

Wij gaan je begeleiden, sturen en stimuleren. Je leert op je beurt te wachten en samen te delen. Je leert om met andere kinderen samen te spelen in de huishoek, bouwhoek of bijvoorbeeld de zand- watertafel.

We gaan technieken leren zoals tekenen, knippen, plakken, prikken, scheuren en verven. Er kan gewerkt worden uit de kasten met puzzels, kralenplank, mozaïek en andere ontwikkelingsmaterialen.

Ook bewegen is heel belangrijk. Lekker rennen en buitenspelen, maar ook gymnastiek en spelletjes in het speellokaal.

Aan de oudste kleuters worden meer eisen gesteld. Aan het eind van het schooljaar moeten zij klaar zijn voor groep 3. Zij leren om te gaan met een weektaak van 5 werkjes. Elke dag maken zij 1 werkje. Aan het eind van de week hebben alle oudsten hun weektaak af.

Als stamgroepleider observeren wij de kinderen en maken we gebruik van BOSOS, een kleuterobservatiesysteem. De intern begeleider kan daarin adviseren en begeleiden.

Wil je een keertje op visite komen en een uurtje mee kijken in onze klas? Dat kan in overleg met Jacqueline: jacqueline@wiekslag-vianen.nl

_________________________________________________________________

Overblijfouders onderbouw gezocht: 

Ook dit jaar willen we werken met overblijfouders. Het is leuk om te ervaren hoe de sfeer in de groep is en bij wie uw kind eigenlijk in de groep zit.

  • De kinderen eten en drinken van 12:15 uur tot 12:45 uur
  • De leerkracht pauzeert in die tijd boven in de teamkamer en is beschikbaar bij calamiteiten.
  • Er zijn 2 assistenten in de groep die naast de leerkrachtstoel zitten.
  • De kinderen zitten in de kring tijdens het eten en drinken.
  • De kinderen moeten hun drinken opdrinken, minimaal 1 hele boterham.
  • WC gebruik: Er mogen 2 kinderen (1 jongen + 1 meisje) tegelijk naar de wc. Ze zetten een eendje op de wc/draaien de kaart om, zodat we weten dat er al iemand is. Zo kunnen we het in de gaten houden. Bij noodgevallen kunnen ze naar de reserve wc, dit zijn uitzonderingen. Ze kunnen ook even wachten op hun beurt.
  • Wanneer de kinderen klaar zijn, moeten ze hun tas inpakken en in het vakje leggen.
  • Dan mogen de kinderen kiezen uit: een spelletje, puzzeltje, tekenen aan hun tafel of een boekje lezen. Aan een tafel werken of in de kring lezen. Het kiesbord is niet beschikbaar.

De kinderen zijn aan deze afspraken gewend. Uiteraard kan er ook voorgelezen worden, een spelletje gedaan worden of een muziekje gedraaid worden. De kinderen vinden dit erg gezellig, maar niets moet! Ze hebben pauze en moeten ook rustig kunnen eten en drinken.

Wanneer er tijdens het overblijven vragen zijn of onverhoopt problemen ontstaan laat de assistent dan 1 van ons dan halen uit de teamkamer. Na het overblijven is er altijd even gelegenheid om dingen door te spreken.

Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn, kom dan gerust even langs. Op de blauwe overblijflijst bij het lokaal kunt u intekenen op welke dag/dagen u overblijfouder kunt zijn.

Iedereen bedankt voor de inzet!

Het onderbouwteam:

Tennie, Joanne, Alieke en Jacqueline

_________________________________________________________________