Home > Stamgroepen > Onderbouw algemeen

Welkom in de onderbouw.

Als je 4 jaar wordt mag je naar de basisschool. Je bent jongste kleuter en het is belangrijk dat je je zo snel mogelijk vertrouwd en plezierig voelt in de klas en bij ons op school. Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving waarin de kleuter uitgedaagd wordt om goed te spelen en te leren. Wat ga je allemaal doen?

Wij gaan je begeleiden, sturen en stimuleren. Je leert op je beurt te wachten en samen te delen. Je leert om met andere kinderen samen te spelen in de huishoek, bouwhoek of bijvoorbeeld de zand- watertafel.

We gaan technieken leren zoals tekenen, knippen, plakken, prikken, scheuren en verven. Er kan gewerkt worden uit de kasten met puzzels, kralenplank, mozaïek en andere ontwikkelingsmaterialen.

Ook bewegen is heel belangrijk. Lekker rennen en buitenspelen, maar ook gymnastiek en spelletjes in het speellokaal.

Aan de oudste kleuter worden meer eisen gesteld. Aan het eind van het schooljaar moeten zij klaar zijn voor groep 3. Zij leren om te gaan met een weektaak van 5 werkjes. Elke dag maken zij 1 werkje. Aan het eind van de week hebben alle oudsten hun weektaak af.

Als stamgroepleider observeren wij de kinderen. We maken we gebruik van BOSOS, een  kleuterobservatiesysteem. Wanneer er zorg is bij een kind kan de intern begeleider adviseren en begeleiden.

Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn kunt u ons per mail bereiken:

1e  lokaal: Groep 1/2 Pino’s

Jacqueline van Beest: jvanbeest@o2a5.nl

Alieke Offermans-Zuidhoek: azuidhoek@o2a5.nl

 

2e lokaal: Groep 2/3 Smurfen

Tennie Rombout: trombout@o2a5.nl

Ria Mason-Vermeulen: rmason@o2a5.nl

 

3e lokaal: Groep 1/2 Knabbels en Babbels

Marcel Veldhuizen: mveldhuizen@o2a5.nl