Home > Team > Jacqueline van Beest
Jacqueline van Beest
Stamgroepleider Pino's

Welbevinden:

Een goed welbevinden op school zorgt voor betere resultaten. Daardoor ben je productief en betrokken bij de gemeenschap. Ouders hebben hier een belangrijke ondersteunende rol. Er is verbinding tussen kind, ouders en school.

Weekplanning:

Kinderen ‘leren’ leren. Van gestuurd leren door de stamgroepleider naar zelfstandig leren.

Hoe plan ik mijn weektaak? Wat moet ik maken? Hoe ga ik het maken? Wat heb ik nodig? Hoe heb ik het gedaan? En wat ga ik de volgende keer doen?

 Wereldoriëntatie:

We werken vanuit het kind en de wereld om hem heen. Ervaringen in levensechte situaties zijn onmisbaar. ‘Ontdekkend leren’ is een belangrijk principe van het onderwijs op de Wiekslag.

……. en daarom wil ik op de Wiekslag werken!