Home > Team > Ria Mason- Vermeulen
Ria Mason- Vermeulen
Stampgroepleider Smurfen

Mijn naam is Ria Mason en ik geef alweer 11 jaar les op de Wiekslag.

Inmiddels heb ik alle groepen wel doorlopen en ben tot de conclusie gekomen dat ieder kind, welke leeftijd dan ook, vertrouwen en veiligheid moet hebben om zichzelf te kunnen en mogen zijn, om vanuit die basis verder te kunnen groeien.

Een positieve en respectvolle sfeer binnen de groep creëren en de bewustwording bij kinderen van hun eigen mogelijkheden en talenten , vind ik het mooiste van mijn vak.

De Wiekslag is een school die hier via kringen, vieringen, spel, projecten en heterogene groepen veel ruimte voor heeft!